Egészségügyi szolgáltatások

Egészségügyi szolgáltatások

 

TB és egészségügy

Magyarországon az egészségügyi ellátást állami és magán egészségügyi szolgáltatók nyújtják. Az egészségügyi ellátás szolgáltatásokból (sürgősségi ellátás, háziorvosi szolgáltatás, járóbeteg-ellátás, szűrővizsgálatok stb.) és pénzbeli előnyökből (pl. táppénz, baleseti táppénz) áll.

Magyarországon a biztosítottnak minősített emberek jogosultak az egészségügyi rendszer szolgáltatásainak igénybevételére. Minden gazdasági tevékenységet folytató biztosított. A biztosítottak mind egészségügyi szolgáltatásokra, mind pénzbeli ellátásokra jogosultak. Az ellátásokra való jogosultság a „TAJ” kártyával igazolható.

A román egészségügyi szolgáltatók egészségügyi ellátására minden olyan személy jogosult, aki a törvény szerint biztosítással rendelkezik. A szociális egészségbiztosítás a biztosítottak számára hozzáférést biztosít az alapvető szolgáltatások csomagjához. A szociális egészségbiztosítás kötelező. Romániában az elsődleges orvosi segítséget a háziorvosok biztosítják.

EU-állampolgárként, ha ideiglenes magyarországi vagy romániai tartózkodás alatt betegszik meg, akkor bármilyen kezelésre jogosult, amelyet nem lehet elhalasztani a hazatérésig. A szükséges orvosi ellátás, lényegében sürgősségi szolgálatok igényléséhez az Európai Egészségbiztosítási Kártyát kell bemutatni.

Magyarországban és Romániában az orvosi rendelvény nélküli gyógyszerek bármelyik gyógyszertárból beszerezhetők. Az állami egészségügyi szolgáltatásokon kívül mind Magyarországban és mind Romániában költségtérítés ellenében a magán egészségügyi rendszer széles körű hozzáférést kínál színvonalas egészségügyi szolgáltatásokhoz.