A projekt bemutatása

A projekt bemutatása

Nyírbátor

Nyírbátor Magyarország Észak-keleti sarkában fekszik, a román, az ukrán és a szlovák határ közelében, 257 km-re a fővárostól, 37 km-re Nyíregyházától a megyeközponttól. Logisztikai szempontból a város optimális tehergyűjtő és –elosztó pont. Jelenlegi távolsága autópályától 10 km. Az autópálya csatlakozás a teljesen felújított 4105 főúton közelíthető meg.
Nyírbátor város Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Nyírbátori járás központja.
A város gazdasági növekedése az Európai Uniós csatlakozással új fordulatot vett, mára 8 multinacionális vállalat működik a térségben és egy jó együttműködés alakult ki az önkormányzat, a város gazdasági szereplői és képző szervei között. A város lakossága 12.500 fő, a 30 km-es sugarú körben fekvő települések lakossága közel 58.000 fő.
Nyírbátor a 15-16. századból fennmaradt világi és egyházi építészeti emlékeiről, és a város egykori földesurairól, a Báthoriakról is híres. A város történelmét az egymást váltó fejedelmek, főurak –  Báthoriak , Bethlenek,  Rákócziak  és  Károlyiak  – határozták meg, virágzása mégis a Báthori-családhoz kötődik.

Nevezetességei

www.nyirbator.hu
 


Nagykároly

Szatmárnémetitől nyugatra, a hajdan óriási kiterjedésű Ecsedi láp közelében, az Alföld síkba simuló vidékén terül el Szatmár megye egyik ősi városa, NAGYKÁROLY. Megyei jogú város Szatmár megye délnyugati részén helyezkedik el, a megyeszékhelytől 35 km-re. Nagykároly rengeteg látnivalóval, irodalmi emlékkel várja az utazókat.

Károlyi-kastély

A Károlyi-kastély története 1482-ben kezdődik, amikor László Károly egy kőház építésébe kezdett. A későbbiekben erődként funkcionáló épület a 18. század végén már nem töltött be katonai szerepet, ezért József Károly a falak lebontása és az árkok befedése mellett döntött. Az 1794-ben befejezett, barokk stílusú építkezés a földszinten 20, az emeleten 21 szobából és egy kápolnából állt. Jelenleg a Városi Múzeumnak ad otthont.

Kastélypark

Az 1790-es években Bode György kertész angolkertet rendezett be az új kastély körül. A kertben helyet kapott egy üvegház is, egzotikus növényekkel. Jelenlegi formáját 1890-ben, egy 12 hektár alapterületű részen kapja meg. A kertben található ritka növényeket (208 fafajtát) figyelembe véve 1982-ben védett dendrológiai parkká nyilvánították (a kastély előtt található, 205 cm átmérőjű platánfát, 1810-ben telepítették).

Kalazanci Szent József templom

A volt piarista templom eredetileg barokk–klasszicista stílusban, fogadalmi templomként 1769 és 1779 között épült, Franz Sebastian Rosenstingl bécsi építész tervei alapján. Fő- és hat mellékoltárának képeit 1778–1780-ban Johann Ignaz Cimbal festette. Az 1834-es földrengésben tornya leomlott. 1857–60-ban Ybl Miklós tervei szerint restaurálták és összekötötték a rendház épületével.

Nagykárolyi Városi Színház

A Nagykárolyi Városi Színház 1907-ben épült, Kopeczek György terve alapján. A szecessziós stílusban épült épületet az évek során korszerűsítésen ment keresztül, kívül- belül egyaránt átalakították. A városban járva egyik legfontosabb látnivaló az Arany Szarvas fogadó, melynek ablakában pillantotta meg először Petőfi Sándor későbbi feleségét, Szendrey Júliát. Maradva az irodalomnál: Nagykárolyban látható a jelenlegi Kaffka Margit utca 4. szám alatt található ház udvarán Kaffka Margit szülőháza. A mai Iuliu Maniu Iskolaközpont is értékes emlékeket őriz: itt volt a régi vármegyeháza, s itt dolgozott Kölcsey Ferenc is egy ideig vármegyejegyzőként.

https://www.municipiulcarei.ro/hu
 


 

A projekt bemutatása


Projekt címe: Cooperation between Nyírbátor and Carei for improving employment and promoting development based on endogenous potential / Együttműködés Nyírbátor és Nagykároly között a foglalkoztatás javítása és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás elősegítése céljából
Rövidítés: CO-LABOUR
Projekt száma: ROHU395
Program prioritás: PA3 - Improve employment and promote cross-border labour mobility (Cooperating on employment)/ A foglalkoztatás javítása és a határokon átnyúló munkaerő- mobilitás elősegítése (Együttműködés a foglalkoztatás terén)
Program prioritás specifikus cél: SO8/b Increased employment within the eligible area / SO8/b Foglalkoztatás növelése a támogatható területen belül
Kedvezményezettek: Nyírbátor Város Önkormányzata és Nagykároly Város Önkormányzata

 

A projekt költségvetése 2.895.495 €
Részletes költségvetés Nyírbátor Nagykároly
ERDF 1 271 510,75 € 1 189 660 €
Állami társfinanszírozás 149 589,50 € 181 948 €
Önerő 74 794,75 € 27 992 €


Végrehajtási időszak: 2020.02.01.-2023.12.31.

Átfogó cél


A ROHU395 - CO-LABOUR projekt célja a foglalkoztatás és a helyi gazdasági növekedés fokozása a határmenti régiókban. Nyírbátor és Nagykároly
- a képzések feltételeinek javításán, valamint a helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítésén,
- a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának egyensúlyba hozásán, valamint a munkaerőpiac erősítését szolgáló tevékenységek megvalósításán keresztül élénkíti a munkaerő határokon átnyúló mobilitását.

A projekt tevékenységei a két város területén valósulnak meg, azonban eredményeik kiterjednek nemcsak a közvetlen vonzáskörzetükre, hanem a megye- és országhatáron túlra is.
A CO-LABOUR projekt keretében a partnerek nemcsak a szükséges infrastruktúrát kívánják megteremteni, hanem olyan fenntartható működési és szolgáltatási kínálatot is kialakítanak, amelyek hosszú távon szolgálják a munkaerőpiaci célokat.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
A. Az első lépés egy közös fejlesztési stratégia és cselekvési terv kidolgozása a határon átnyúló kihívások, lehetőségek és lehetőségek azonosítására.

B. A képzések és a helyi termék, szolgáltatás feltételeinek megteremtése: A jobb feltételek lehetővé teszik a hatékony és kereslet által vezérelt képzések hatékony szervezését a foglalkoztatás növelése érdekében a határmenti nyírbátori és nagykárolyi régióban. A másik versenyképességi tényező a helyi termékek illetve szolgáltatások ismertségének, vonzerejének növelése.

A képzések és promóciók jobb feltételeinek megteremtése érdekében 3 beruházás valósul meg:
- Nyírbátorban az Inkubátorház bővítése oktatótermekkel és a Helyi termékek bemutató Háza épül meg,
- Nagykárolyban képzési és kiállítási központ jön létre.

C. A projekt keretében továbbá:
- közös munkaerő-piaci fórumok elősegítik a határokon átnyúló együttműködést és hálózatépítést az érintett szereplők között,
- a közös állásbörzék és a közös online munkaerő-piaci adatbázis hozzájárul az igények és a kínálat jobb összehangolásához, valamint a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának fokozásához,
- a munkanélküliek/hátrányos helyzetűek számára a képzések biztosítják a kívánt készségekkel rendelkező munkaerőt,
- a mentorprogram támogatja a hátrányos helyzetű embereket új munkahelyen történő munkavállaláskor.

A közös munkaerőpiaci adatbázis:
Jelenleg az online álláskeresés egyre nagyobb jelentőséggel bír az álláskeresők, mind a munkaadók esetében. A közös, kétnyelvű (magyar és román) online adatbázisnak három fő funkciója van:
- egyrészt nyírbátori és nagykárolyi cégek közzé tehetik álláshirdetéseiket, hogy könnyebben megtalálják a megfelelő munkaerőt – akár a határ túloldaláról is;
- másrészt nyomon lehet követni a munkaerőpiaci folyamatokat Nyírbátor és Nagykároly térségében a releváns adatok bemutatásával;
- harmadrészt információt nyújt az álláskeresőknek arról, hogy milyen Nyírbátorban élni és dolgozni – ezáltal ismertebbé és vonzóbbá válik a két város, mint lakó- és munkahely.

A CO-LABOUR projekt keretében létrehozott közös online munkaerőpiaci adatbázis és weboldal célja egy olyan digitális platform létrehozása, amely megkönnyíti a határokon átnyúló álláskeresést Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyéban és Szatmár megyében egyaránt.

A határmenti térségek munkáltatói a weboldalon keresztül, egy egyszerű regisztrációt követően (BELÉPÉS/REGISZTRÁCIÓ MENÜPONT), online – vagy offline – feltölthetik jelenlegi munkaerő-piaci igényeiket. A térségi álláskeresők pedig a munkaerőpiaci keresőfelület használatával (ÁLLÁSKERESŐKNEK) rákereshetnek, hogy van-e nyitott pozíció, üres álláshely a szakmájukban a határon átnyúló területen. Az adatbázis legalább 500 munkavállaló és legalább 200 munkáltató regisztrációját tudja kezelni.

A weboldal az általános menüpontokon kívül négy fő menüpontot tartalmaz, amelyek a következők: