Munkaerőpiaci adatok

Munkaerőpiaci adatok

Kísérje figyelemmel a regisztált álláskeresők számát a régiókban

A munkanélküliség, álláskeresők eloszlása a régiókban 

Lakossági mérőszámok megoszlása éves lebontásban

Működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint

Munkaerőpiaci helyzet Nyírbátor

Nyírbátorban az ipar szerepe kiemeltnek tekinthető mind az önkormányzati költségvetés stabilizálása (iparűzési adóból származó bevételek), mind a foglalkoztatás szempontjából. A mezőgazdasági feldolgozóipari kapacitások aránya kiemelkedő, emellett nagy jelentőséggel bír a gépgyártás és a fafeldolgozó is. Az ipari tevékenység egyik fő helyszíne a 2005-ben létrehozott Ipari Park, amely a 471. számú főút mellett fekszik. A szállítási és logisztikai feltételeket segíti vasúti kapcsolata. A jelenleg 77,9 hektár nagyságú, de bővítés előtt álló zöldmezős iparterület közművesített, jelenleg beépítettsége 85 %-os, 25 vállalkozásnak ad helyet. Az Ipari Parkon kívül a város másik gazdasági centruma a déli iparterület.

Az üzleti szolgáltatások terén Nyírbátor adottságai az Inkubátorház és Szolgáltató Központ 2011-es átadásával, és a 2019-ben elindult helyi egyetemi közösségi képzőközpont létrehozásával jelentős mértékben bővültek. A Központok célja, hogy a térségben rejlő innovációs lehetőségeket működő vállalkozássá, illetve termékké fejlessze, üzleti alapokra helyezze, valamint az Ipari Parkban működő, újonnan betelepülő kezdő vagy új, fejlődési szakaszba lépő mikro- és kisvállalkozások növekedési pályára állását elősegítse.

Nyírbátor a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónává kijelölt település, ami elsősorban foglalkoztatás-bővítésre irányuló többletforrásokat jelenthet a város és az itt működő vállalkozások számára.

Ez amiatt is fontos, mert Nyírbátor egyik jelentős munkaerő-piaci problémája a nyilvántartott álláskeresők magas száma és aránya. 2008 és 2011 között ezek az értékek folyamatos emelkedést mutattak, elsősorban a gazdasági válság miatt, azonban az elmúlt években a gazdasági helyzet általános javulásának köszönhetően pozitív változások kezdődtek. A tartós munkanélküliek elhelyezkedési esélye igen alacsony, esetükben a munkanélküli státuszt gyakran az inaktivitásba vonulás követi – ezt próbálja megelőzni az önkormányzat számos európai uniós programmal, és az esély a jövőért elnevezésű saját programmal.

Fontos versenyképességi tényező a népesség iskolai végzettsége, mivel ez alapvetően befolyásolja egy város munkaerő-kínálatát. A lakosság iskolai végzettsége összességében elmarad az országos átlagtól, azonban a megyei értékekhez képest kedvezőbb a helyzet. A tendenciák egyértelműen pozitívak, leginkább az érettségivel rendelkezők aránya emelkedett, de a hátrányos helyzetűek körében még mindig jelentős lemaradás tapasztalható ezen a téren. A városban megszerezhető szakképzettségek egy része nem felel meg a Nyírbátorban működő vagy letelepedni szándékozó vállalkozások profiljának. Az önkormányzat szorosan együttműködik a középiskolák fenntartóival és a Nyírbátori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával annak érdekében, hogy a munkaerő-kínálat minél jobban igazodjon a jelenlegi és potenciális munkaadók elvárásaihoz.
 

Munkaerőpiaci helyzet Nagykároly

A Szatmár megyei munkaerő-piaci folyamatokat vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg:

Az egy főre jutó GDP megyei rangsorában Szatmár megye és Nagykároly a román középmezőnyben helyezkedik el.

A megyeszékhelyen túl kiemelkedő jelentősége van Nagykároly megyei jogú városnak is. Számos turisztikai látványossága mellett a városnak gazdasági szerepe is van a megye életében – legfontosabb üzemei a vegyipar, gépgyártás, bútorgyártás, takarmánygyártás, valamint autóalkatrész-gyártással foglalkoznak.

Nagykároly stratégiailag kedvező helyen fekszik, hiszen közel van a magyar és az ukrán határhoz is, így a 22 hektáros ipari parkjának elérhetősége is kedvező.

Szatmár megye tíz legnagyobb éves forgalommal rendelkező vállalkozásai közül több a megyeszékhelyhez, Szatmárnémetihez, illetve Nagykárolyhoz köthető.

A szakmai és felnőttképzések infrastrukturájának köszönhetően javulnak a térségben élő és/vagy dolgozók munkaerő képességei és készségei. A potenciális és új munkavállalók versenyképes tudással és kompetenciákkal rendelkeznek, amely csökkenti a vállalkozások folyamatos munkaerőhiányát. A vállalkozások és egyéb munkaadók megtalálhatják ideális munkavállalóikat a határ mindkét oldalán, azonban az a tény, hogy Románia még nem tartozik a schengeni övezethez, nehezíti az ingázást a határon keresztül.

Nagykároly és Nyírbátor gazdasági és foglalkoztatási szerkezetét tekintve hasonló trendek figyelhetők meg. Ezen hasonlóságokból adódóan a munkaerőpiacon és a gazdasági fejlődés ütemében tapasztalható problémáik is azonosak.