Adózás

 

Magyarország és Románia között egyezmény (1996. évi XCIX. törvény) van érvényben a kettős adóztatás elkerülésére, amely alapján a megszerzett jövedelem csak az egyik tagállamban adózik.

Magyarországon a személyi jövedelemadó mértéke 15% minden jövedelemkategória esetében. Az összevont adóalapot az eltartott gyermekek után járó családi pótlék, a személyes súlyos fogyatékosság után adókedvezmény és az első házasság után járó juttatás csökkentheti. Romániában az állami költségvetéshez való hozzájárulást jövedelemadóval fizetik. A garantált minimálbérnél magasabb bruttó fizetés esetén a jövedelemadó 10%. A társadalombiztosítási járulékokat és a jövedelemadót a munkáltató kiszámítja, visszatartja a munkavállaló bruttó béréből és az állami költségvetésbe kifizeti.

A Magyarországon munkát végzőknek szükségük van adóazonosító számra, amely megkérését a munkavállaló kezdeményezi az adóhatóságnál az e célra rendszeresített formanyomtatványon. Az igénylés alapján az állami adóhatóság megállapítja a magánszemély adóazonosító jelét, és arról 15 napon belül adóigazolványt állít ki. Az adóazonosító jel igényléséhez szükséges forma nyomtatvány a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapjáról tölthető le.

Romániában adóazonosító számot kapnak a román állampolgárságú személyek születésétől fogva, ez az a CNP (Cod Numeric Personal – Személyes számsor). A román adótörvény szerint a román állampolgárok számára a CNP-nek adóazonosító szerepe is van, ezért adózási szempontból már nem szükséges újabb numerikus kódot rendelni. A természetes személyek kategóriájában csak bizonyos adókötelezettséggel rendelkező külföldi állampolgároknak kell adóazonosító számot rendelniük. A CNP igényléséhez szükséges formanyomtatvány itt tölthető le.